PS TEŠANJ / ZABRANJENA PRODAJA, KUPOVINA I PALJENJE PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA

Problematika u vezi prodaje, kupovine i paljenja pirotehničkih sredstava na javnim mjestima, definisana je članom 3. Stav 1. Tačka 21., 22 i 23 Zakona o javnom redu i miru ZE-DO kantona

U cilju poduzimanja pojačanih mjera i preventivnog djelovanja na sprečavanju neželjenih posljedica upotrebom pirotehničkih sredstava i drugih naprava, povodom novogodišnjih praznika, obavještavamo vas da će Policijska stanica Tešanj u saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama sprovesti intenzivnije aktivnosti na sprečavanju pojave prodaje, kupovine i paljenja pirotehničkih sredstava na javnim mjestima. 

Problematika u vezi prodaje, kupovine i paljenja pirotehničkih sredstava na javnim mjestima, definisana je članom 3. Stav 1. Tačka 21., 22 i 23 Zakona o javnom redu i miru ZE-DO kantona (Sl.novine ZE-DO kantona broj 4/16). 

Obzirom da se očekuje povećana upotreba pirotehničkih sredstava podsjećamo građane da je u članu 3. Zakona o javnom redu i miru ZE-DO kantona utvrđeno činjenje prekršaja u slučajevima kada se vrši prodaja, kupovina, ustupanje na prodaju i upotreba pirotehničkih sredstava na javnom mjestu bez odobrenja nadležnog organa. Službenici policije će u skladu sa zakonskim ovlaštenjima vršiti privremeno oduzimanje navedenih sredstava, a prekršiocima javnog reda i mira izdavati prekršajne naloge. 

Ukazujemo na cinjenicu  dea se u cinjenju ovih  prekrsaja u velikoj mjeri  pojavljuju djeca , a time i nezeljene  posljedice povredjivanja istih, , te i na ovaj nacin skrecemo paznju  roditeljima   da ce se u skladu  sa Zakonom  o javnom redu i miru ZE - DO kantona  za prekraje pocinjeen  od strane maloljetnih lica sluzbenici policijeu slucajevima predvidjenim zakonom izdavati prekrsajne naloge i roditeljima. 

radiotesanj.ba