RAD D.D. TEŠANJ / 2. javna licitacija za prodaju vozila - GOLF

Javnu licitaciju za prodaju vozila možete pogledati ovdje.