Obradović predložio ukidanje diskriminacije u izboru rukovodstva općinskih i gradskih vijeća

Zastupnik Nezavisnog bloka u Predstavničkom domu Federacije BiH Amer Obradović podnio je danas inicijativu za prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Obradović Parlamentu FBiH predlaže da usvoji dva nova stava u Članu 13. Zakona kojim bi izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg vijeća zahtijevao prihvatanje zajedničke liste dva kandidata.

"Cilj je stati u kraj praksi kojom se, tamo gdje je obaveza vijeća (u općinama gdje ima manje od 80% pripadnika jednog konstitutivnog naroda) da za predsjedavajućeg bira član konstitutivnog naroda ili reda Ostalih različitog od načelnika/gradonačelnika, ova obaveza zaobilazila tako što bi vijeće izabralo zamjenika predsjedavajućeg – iz istog naroda, a onda ne bi izabrala predsjedavajućeg", saopćili su.

Razlozi za donošenje ovog zakona jeste očigledna neusklađenost prakse sa namjerom zakonodavca i ustavotvorca koji se tiču izbora predsjedavajućeg općinskog vijeća, dodaju.

"Pojednostavljeno objašnjeno, ovim bi se stavila tačka na praksu kojom politička većina u nekim lokalnim zajednicama izbjegne izabrati predsjedavajućeg - koji treba biti iz reda manje zastupljenog naroda - nego izabere samo zamjenika predsjedavajućeg 'po svojoj volji' koji potom de facto vrši funkciju predsjedavajućeg tokom čitavog mandata i zajedno sa načelnikom-gradonačelnikom iz istog naroda upravlja opštinom-gradom", kažu u Nezavisnom bloku.

Ukoliko bude usvojen Obradovićev amandman, dodaju, predsjedavajući i njegov zamjenik ili zamjenici bi se birali "u paketu" sa zajedničke liste i time bi bila spriječena zloupotreba postojećih zakonskih odredbi u diskriminatorne svrhe.

''Evo, u mom Stocu već drugi mandat HDZ BiH ne izabere predsjednika, a izabere zamjenika iz istog naroda iz kojeg je i načelnik, te tako 'osakaćenim' vijećem tokom čitavog mandata upravlja jedan narod. Takva praksa predstavlja drsko kršenje principa konstitutivnosti naroda i predloženim amandmanima bi se ona spriječila. Ovim bi se riješile i moguće zloupotrebe širom Federacije, od Bosanskog Petrovca, Vareša, Busovače, Bugojna, Viteza, Čapljine... pa do mog Stoca'', kazao je Obradović.

klix.ba