REZULTATI KONKURSA / NATJEČAJA ZA PRIJAVU RADOVA ZA OBJAVLJIVANJE PRVE ZBIRKE MLADI PISCI ZE-DO KANTONA

Dodjela nagrada i promocija zbirke će biti upriličena krajem marta ili eventualno početkom aprila

Od ukupno pristiglih 211 radova, žiri u sastavu Vernes Subašić (predsjednik), Selma Salihbašić Numić (članica) i Arif Odobašić (član) jednoglasno su donijeli odluku o odabiru tri najbolja rada, kao i radovima koji će biti uvršteni u zbirku Mladi pisci Ze-do kantona.
Dodjela nagrada i promocija zbirke će biti upriličena krajem marta ili eventualno početkom aprila, o čemu ćete biti naknadno obaviješteni.
Svima koji su napisali i poslali svoje radove zahvaljujemo, a nagrađenima čestitamo!
Najbolji radovi:
????Almedina Čelenka, IX-a, OŠ „Enver Čolaković“ Zenica – novčana nagrada 150,00 KM
????Haris Telalović, 9. razred, PU Prva osnovna Montessori škola Zenica – novčana nagrada 100,00 KM
????Zejna Bakunić, VI razred, OŠ ˝Skender Kulenović˝ Zenica – novčana nagrada 50,00 KM
Ostali odabrani radovi za zbirku Mladi pisci Ze-do kantona:
• Lea Bunić, IX-1, Osnovna škola „Begov Han“, Begov Han - Maglaj
• Amila Tokmić, VI-a, Osnovna škola „Kulin ban“, Tešanjka - Tešanj
• Ajna Breščić, VI-4, Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, Visoko
• Amina Omanović, VIII razred, Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“, Donje Moštre - Visoko
• Ajna Čoloman, VI-b, Osnovna škola „Hamza Humo“ Babino - Visoko
• Vedad Telalović, VI-3, Osnovna škola „Enver Čolaković“, Breza
• Minela Muminović, VI-2, Prva osnovna škola, Maglaj
• Amera Čaluk, VIII-1, Osnovna škola „Omer Mušić“ Brežani – Kakanj
• Ilija Krajina, 9-a, Osnovna škola „Ivan fra Frano Jukić“ Sivša – Usora
• Ajla Hrnjić, VI-3, Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Perin Han – Zenica
• Lamija Horić, 9-3, Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila – Zenica
• Sumeja Čičak, VI-3, Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Perin Han – Zenica
• Asja Delić, 9-a, Osnovna škola „Enver Čolaković“ Zenica
• Berina Omerdić, VI razred, Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila – Zenica
• Amna Hamzić, Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica
• Sumeja Uzunović, 8d, Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica
• Nedžmina Čolaković, VI-7, Osnovna škola ,,Ćamil Sijarić'' Nemila – Zenica
• Adna Sarajlić, VII-a, Osnovna škola „Enver Čolaković“ – Zenica
• Amel Hadrović, VI razred, Osnovna škola „Hasan Kikić“, Solun – Olovo
• Sukejna Aličić, VIII-1, Osnovna škola „21. mart“ Matuzići, Doboj Jug
• Emir Mehić, IX-1, Osnovna škola „21. mart“ Matuzići, Doboj Jug
• Jasmina Ramić, IX-2, Osnovna škola „21. mart“ Matuzići, Doboj Jug
• Alma Begić, IX-1, Osnovna škola „21. mart“ Matuzići, Doboj Jug
• Sajjra Poljo, 9-b, Osnovna škola „Enver Čolaković“ Zenica
• Amela Bureković, 8-a, Osnovna škola "Enver Čolaković" Janjići – Zenica
• Lamija Hasaković, 7-a, Osnovna škola "Enver Čolaković" Janjići – Zenica
• Ajla Bešić, IX-a, Osnovna škola „Vareš-Majdan“ Vareš
• Emel Numić, VI-2, Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Breza
• Laura Čolić, 6-b, Osnovna škola „Ivan fra Frano Jukić“ Usora
• Irma Katić, 9-b, Osnovna škola „Ivan fra Frano Jukić“ Usora
• Amna Sarajlić, Osnovna škola „Enver Čolaković“ Janjići – Zenica
• Amina Zukan, 8 razred, Osnovna škola ,,Enver Čolaković” Breza
• Dženana Jašić, VIII-1, Osnovna škola „Novi Šeher“ Maglaj
• Katja Jurić, 9-f, Osnovna škola Žepče – Žepče
• Ajna Mehinović, VII-3, Osnovna škola „Huso Hodžić“ Tešanj
• Safira Crnkić, Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci – Tešanj
• Hasija Mešinović, VII-1, OŠ“Ćamil Sijarić“ Nemila - Zenica
• 153. Ilma Dervišević, VII-2, OŠ“Ćamil Sijarić“Nemila – Zenica
• Abdussamed Kadrić, IX razred, Osnovna škola “Enver Čolaković” Breza
• Emina Kustura, VI-2, Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica
• Nudžejma Skomorac, VI razred, Osnovna škola „Hasan Kjafija Pruščak” Zenica
• Nejla Gračić, VI-1, OŠ“Ćamil Sijarić“ Nemila – Zenica
• Džejla Šestić, VI-1, Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica
• Sara Drino, VI-1, Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica
• Elvira Bečić, VIII-1, Osnovna škola „Novi Šeher“ Maglaj
• Nisrin Omerović, 6 razred, Osnovna škola Magaj, Maglaj
• Majra Dišalari, IX-2, Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Visoko
.
Projekat Mladi pisci Ze-do kantona finansira Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, Grad Visoko, Skula programs d.o.o. i mnogobrojna fizička lica koja su podržala projekat putem kampanje Mladi pisci Ze-do kantona.
Može biti slika sljedećeg: tekst
Mirela Kulovic, Melida Travančić i 25 drugih
6 komentara
Podijeljeno 18 puta
Sviđa mi se
Komentar
Podijeli