JP RAD OBAVIJEST: Besplatna dodjela kompostera za selekciju komunalnog otpada

Komposteri se dodjeljuju postojećim korisnicima naših usluga kako bi se smanjio udio organskog otpada u kantama koji čini prema nama dostupnim infromacijama cca 40% u ukupnoj količini otpada.

Trenutni korisnici usluga našeg Preduzeća za prikupljanje komunalnog otpada imaju priliku da besplatno dobiju komposter za selekciju komunalnog otpada na mjestu nastanka. Ovo je takođe dio aktivnosti u sklopu projekta Selekcija na mjestu nastanka. U prethodnim godinama smo besplatno dodijelili 300 komada kompostera, a u sklopu ove aktivnosi sada bit će besplatno dodijeljeno još 250 kompostera.
Komposteri će poslužiti domaćinstvima za odvojeno prikupljanje organskog otpada od kojeg nastaje humus / iskoristiva zemlja, a glavni cilj Preduzeća je smanjivanje količina odloženog otpada na deponiji i iskorištavanje organskog otpada od strane domaćinstava u korisne svrhe.
Komposteri se dodjeljuju postojećim korisnicima naših usluga kako bi se smanjio udio organskog otpada u kantama koji čini prema nama dostupnim infromacijama cca 40% u ukupnoj količini otpada.
Ovim putem pozivamo zainteresovana domaćinstva da se prijave za besplatnu dodjelu, a uslovi besplatne dodjele su sljedeći:
- da je domaćinstvo korisnik organizovanog odvoza otpada puem JP RAD d.d. Tešanj;
- da nema duga prema JP RAD d.d. Tešanj;
- da u prethodnih 5 godina nije dobilo besplatan komposter od JP RAD d.d. Tešanj;
Zainteresovana domaćinstva prijavu mogu izvršiti putem e-maila: kprad@bih.net.ba ili u Infocentru preduzeća popunjavanjem “Opšteg zahtjeva”.
Broj kompostera za besplatnu dodjelu je ograničen. Prijem zahtjeva počinje od ponedjeljka, 26.07.2021 godine. Svaki zahtjev će se pojedinačno obrađivati, a za preuzimanje besplatnog kompostera će biti pozvani oni koji ispunjavaju prethodno navedene uslove. Podjela će biti realizovana prema redoslijedu prijava do isteka zaliha.
Pojašnjenje:
• Komposter je posuda koja je predviđena za odlaganje biorazgradivog organskog otpada gdje organski otpad procesom truljenja vrši preobražaj u korisnu prirodnu zemljanu masu - KOMPOST, koji je neophodan za održavanje i izmjenu organskih supstanci u terenu koji se ne mogu dobiti hemijskim gnojivima.