Konkurs za imenovanje direktora JP

Imenovanje se vrsi na period od 4 godine

Na osnovu člana 38. Statuta javnog preduće "RAD" d.d. Tešanj, Nadzorni odbor preduzeća na svojoj 2. sjednici održanoj 31.08.2021. godine, objavljuje

KONKURS

za imenovanje direktora Javnog preduzeća "RAD" d.d. Tešanj.

 

Konkurs NO za imenovanje direktora 2021.