Tešanj mali gradić velikog kulturnog blaga

Tešnjaci su ponosni na kulturno-historijsko nasljeđe, a tvrđava u Tešnju je ključno obilježje ovog prostora i nalazi se u grbu Općine Tešanj. Ljudi je zovu Gradina, kao augmentativ, jer im je značajna.

Posljednjih godina se ulagalo u obnovu kulturno-historijskog nasljeđa, Eminagića konaka, Tvrđave sa Sahat-kulom i Ferhat-begove džamije, a sve su to nacionalni spomenici.

U petak u 11:00 h pratite novo izdanje emisije "Historija Tešnja" na talasima Radio Tešnja.


radiotesanj.ba