Uspjeh Debatanata JU Srednje tehničke škole.

Na 4. kantonalnom debatnom takmičenju koje je u subotu, 9.3.2019. održano na Pravnom fakultetu u Zenici, pobijedio je debatni tim JU Srednje tehničke škole.

Na takmičenju je učestvovalo 17 srednjih škola širom kantona, a sudci su bili profesori i studenti Pravnog fakulteta. Naši debatanti su u četiri debate pobijedili timove: medrese Osman ef. Redžović - Visoko, Tehničke škole Zenica, gimnazije Edhem Mulabdić - Maglaj, a u finalu i tim gimnazije Rizah Odžečkić - Zavidovići.
Pobjednički tim Srednje tehničke škole Tešanj sačinjavaju: Ajla Kurbašić, Amra Lugonić, Ensar Djedović, Adnan Pihljak i profesorica Alisa Ramić-Dudić.

Čestitiamo!

radiotesanj.ba