Karadžić zbog izrečene DOŽIVOTNE KAZNE neće moći tražiti izlazak na slobodu

Osuđeni ratni zločinac Radovan Karadžić, zbog činjenice da mu je danas izrečena doživotna robija, odnosno preinačena prvostepena presuda kojom je ranije osuđen na 40 godina zatvora, neće moći tražiti izlazak na slobodu.

Naime, Žalbeno vijeće je uvažilo žalbu Kancelarije tužioca da je prvostepeno vijeće pogrešno procijenilo otežavajuće okolnosti u odnosu na optuženog Karadžića.

Da je potvrđena prvostepena presuda, optuženi bi u skladu sa sudskom praksom MKSJ-a imao pravo da traži prijevremeno puštanje na slobodu poslije 26,6 godina, odnosno, dvije trećine kazne od 40 godina.

Ovako mu je ova mogućnost danas ukinuta, što predstavlja dodatnu satisfakcije za žrtve genocida odnosno agresije na BiH.