IZVJEŠTAJ SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE ZA 15.5.2019 godine

Nakon što su utvrđene aktivnosti i obaveze u provođenju mjera sanacije i otklanjanja posljedica prirodne nesreće, juče su započete aktivnostima na ispumpavanje vode oko i iz objekata u MZ Kalošević.

Navedene mjere intezivno su provodili Profesionalna vatrogasna jedinica, DVD Jelah i DVD Tešanj 1905.
Prema evidentiranim podacima MZ Kalošević poplavom je zahvaćeno 16 objekata sa 46 članova domaćinstva, dok je u MZ Kraševo poplavljen jedan objekat sa 3 člana domaćinstva.
Vršena je procjena stanja putne infrastrukture i hitne intervencije sa mehanizacijom u MZ Kalošević i MZ Orašje Planje gdje je došlo do oštećenja putne infrastrukture sa ciljem uspostave normalnog kretanja stanovništva na poplavom zahvaćenom području.
Zbog prekida potisnog i povratnog voda kojim se snabdijeva šire područje općine Tešanj sa izvorišta iz Jelah polja, a u cilju uspostave redovnog vodosnabdjevanja potrošača pitkom vodom Općinski štab civilne zaštite je izdao naredbu JP RAD dd Tešanj za polaganje privremenog cjevovoda pješačkom stazom preko mosta u Jelahu. Radovi su izvođeni tokom proteklog dana i noći, te je sistem sinoć pušten u distribuciju, a stanje u vodosnabdjevanju sa vodoizvorišta u Jelah polju je stabilizovano.
Komisije za procjenu šteta su juče izašle na teren kako bi pravovremeno evidentirale stvarnu štetu na objektima, infrastrukturi i poljoprivrednim parcelama.
Također, poplavljeno područje općine Tešanj u poslijepodnevnim satima posjetila je delegacija Vlade ZDK sa premijerom.
Pored navedenih aktivnosti, kao podrška u otklanjanju posljedica na poplavom zahvaćenom području u općini Doboj jug, Općinski štab civilne zaštite je uputio jednu ekipu za ispumpavanje vode.
Vodotoci imaju tendenciju opadanja.


. Stanje puteva
Magistralni put M-17:Šamac-Sarajevo i magistralni put M-4:Doboj-Banja Luka: pretežno suhi i čisti.
Regionalni put RP-474: Novi Šeher-Prnjavor: pretežno suh. Za saobraćaj je i dalje privremeno pušten u promet novoizgrađeni most preko rijeke Usore u Jelahu.
Lokalni putevi: mjestimično vlažni. Zbog izgradnje kanalizacionog kolektora na relaciji Novo Selo - Tešanjka pored LC Tešanj-Tešanjka vozači se upozoravaju da voze oprezno i da poštuju postavljenu signalizaciju u zoni izvođenja radova.
Saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnim putevima.

3. Klimatološki i drugi uslovi
Stanje u 08:00 sati: oblačno;
-Temperatura zraka u 08:00 sati: 5ºC;
-Relativna vlažnost: 89%;
-Pritisak: 986,1 mbar;
-Pravac i brzina vjetra: - m/s;
-Količina padavina za protekla 24 sata: 12,5 lit/m2;
-Vodostaj rijeka: BOSNA i USORA – Povećani. TEŠANJKA –Ugranicama normalnog. Vodostaj Usore jutros u 07:00 sati iznosio je 180 cm i ima tendenciju blagog opadanja.

4. Informacije iz Policijske uprave
U protekla 24 sata na području općine evidentirano je:
- 1 krivično djelo i
- 2 prijave građana.
5. Informacije iz Službe hitne pomoći i porođajnog odjela
-Služba hitne pomoći u protekla 24 sata evidentirala je 50 intervencija, od toga 5 zbog povreda. U bolnicu je upućeno 7 osoba.

6. Snabdjevanje energentima, vodom i stanje telefonskih veza
ELEKTRIČNA ENERGIJA – Zbog kvara na dalekovodnoj mreži jutros je bez električne energije područje MZ Trepče. U toku su aktivosti na otklanjanju kvara.
VODA- Snabdjevanje vodom iz vodovodnih sistema Tešanj Jelah i Kraševo jutros se vrši uredno i ista zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Tokom noći je izvršeno saniranje kvara na vodovodu sa izvorišta Jelah polje, čime je sistema stavljen u punu funkciju.
TELEFONSKE VEZE- Zbog presjecanja telefonskog voda bez telefonskih veza je područje Industrijeske zone Ciglana i područje Jelah polja. U toku su aktivnosti na identifikaciji nastalog prekida.