Bosna

Zenica: Međunarodna radionica o primjeni e-tehnologija u učenju jezika

10.01.2019 | 59 Katedra za jezike i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, u saradnji sa Evropskim centrom za savremene jezike, koji djeluje pri Vijeću Evrope, organiziraju međunarodnu radionicu pod nazivom „Upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija kao podrška podučavanju i učenju jezikā“, koja će se održati 17. i 18. januara 2019. godine.

Prijete nam jaki vjetrovi, poplave i suše

10.01.2019 | 81 Prema indeksu globalnih klimatskih rizika, koje je nedavno objavila njemačka organizacija "Germanwatch", BiH se u 2017. godini nalazila na 58. mjestu zemalja izloženih ekstremnim vremenskim uslovima, a prema mišljenju stručnjaka, kao i većina svijeta i BiH će u budućem periodu osjetiti posljedice globalnog zagrijavanja.