Bosna

O mladima bez mladih – do kada?

13.11.2020 | 71 Da li mladi ljudi trebaju biti aktivno uključeni u procese donošenja odluka i kreiranja politika ili sav svoj demokratski potencijal iscrpe glasanjem na izborima?