Bosna

U martu smanjen broj nezaposlenih u BiH

08.05.2019 | 55 Prema 'Statističkom pregledu stanja tržišta rada u BiH', na dan 31. marta 2019. godine u Bosni i Hercegovini je bilo 423.419 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja.