OGLASI

OGLAS: MANN HUMMEL BA Prodajni referent IAM (komercijalista) (m/ž)

27.03.2019 | 526 Kao svjetski eksperti u filtraciji, MANN+HUMMEL razvija rješenja za vozila, industrijske aplikacije, čist zrak i održivo korištenje vode. Putem kulture otvorene komunikacije i timskog rada, kontinuirano radimo na ostvarenju naše vizije lidera u filtraciji. Postanite dio tima kao

MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj licitacija za prodaju putničkih vozila

19.03.2019 | 430 Na osnovu Odluke o prodaji stalnih sredstava MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj putem javne/eksterne licitacije po sistemu „najbolje ponude" broj 129/19 od 07.03.2019, Komisija imenovana istom odlukorn za provođenje licitacije u sastavu: Bećarević Amir — predsjednik komisije, Braković Admir i Prnjavorac Džanan članovi, objavljuju: LICITACIJU