Jami doo Sarajevo PJ Krasevo 62 Tešanj prima radnike za rad u proizvodnji.

Početna plata 850 KM

Oglas za posao

Jami doo Sarajevo PJ Krasevo 62 Tešanj prima radnike za rad u proizvodnji.

Početna plata 850 KM.

Prva Subota u mjesecu neradna.

Mogućnost dodatne zarade.

Svi zainteresovani mogu da se jave na telefon:032/699-360,032/691-136,032/691-137 ili na adresu Fabrike Jami doo PJ Kraševo 62 Tesanj