Skupština Zeničko-dobojskog kantona dobila rukovodstvo, predsjedavajući Ismet Sarajlić

Na današnjoj sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona formirano je novo rukovodstvo. Za predsjednika je izabran Ismet Sarajlić (SBB), a njegovi pomoćnici bit će Sanja Renić (NS) i Mladen Simić (SDP). Zastupnica Sanja Renić danas je na Skupštini ZDK predložila odluku Kluba Hrvata da za predsjedavajuću bude izabrana Vlasta Kalas, a za njenog zamjenika Vedran Kaser.

Na prošlosedmičnoj sjednici Skupštine ZDK za predsjednika Kluba Bošnjaka izabran je Nusret Imamović (NB), dok je za njegovu zamjenicu izabrana Maida Tanović (SDP). S obzirom na to da je u Skupštini samo jedan zastupnik iz reda Srba, za predsjednika Kluba Srba je izabran Mladen Simić.


Zastupnici su jednoglasno usvojili prijedlog za predsjednika i zamjenika Kluba Bošnjaka. 


Glasanje za prijedlog predsjedništva Kluba Hrvata je završeno s 20 glasova za, tri protiv, a 10 zastupnika je bilo suzdržano. Zastupnica Meldina Ugarak (SBB) zatražila je pojedinačno glasanje, nakon čega je zastupnik Sejad Zaimović (SDA) napustio salu.


U nastavku sjednice izabrana je komisija za izbor i imenovanje, koju će činiti predsjednik Edin Arnaut i zamjenik predsjednika Ramo Pivić te članovi: Enver Škaljo, Ermin Čehić, Andrej Kajić, Mladen Simić i Ramo Isak.


Arnaut je za govornicom saopćio da je u pauzi komisija za imenovanje usvojila prijedlog da u uži krug predsjedništva Skupštine ZDK budu izabrani Ismet Sarajlić (SBB), Sanja Renić (NS) i Mladen Simić (SDP), što je usvojeno s 21 glasom za, 2 protiv i 10 suzdržanih.


Nakon desetominutne pauze izabrani su održali sastanak rukovodstva na kojem je dogovoreno da Sarajlić preuzme funkciju predsjedavajućeg Skupštine ZDK, a njegovi zamjenici bit će Renić i Simić.