15. Februar - Međunarodni dan djece oboljele od raka

Dan promoviše poštovanje i veće razumjevanje problema i izazova koja se tiču djece oboljele od raka

Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka ( ICCD ) je globalna surađivačka kampanja osnovana na podizanju svijesti o dječijem raku, te izražavanju podrške djeci i adolescentima sa rakom, preživjelima i njihovim porodicama. Dan promoviše poštovanje i veće razumjevanje problema i izazova koja se tiču djece oboljele od raka. Također reflektuje potrebe za pravednijim i boljim pristupom kako samim tretmanima tako i brizi o svoj djeci koja boluju od raka, širom svijeta.

 ...because kids can't fight alone ...

         

 5 razloga da podržimo ovaj dan :

 

  •     Dječiji rak je izlječiv - ali postoji značajna nejednakost u postotku preživljavanja različitih zemalja i unutar samog kontinenta.
  •     Pristup najboljoj mogućoj brizi - je ljudsko pravo, a ne tek privilegija. Svako dijete, bilo gdje u svijetu, zaslužuje najbolji tretman i brigu.
  •     Djeca su naša budućnost - svako dijete je nezamjenjiv doprinositelj svojoj, kao i našoj, zajednici i državi. Za svako dijete koje umre od raka, svijet gubi 71 godinu života.
  •     Nijedna porodica nebi smjela bakroptirati, izgubiti svoje prihode, ili postati siromašnija kada dijete oboli od raka. Nijedno dijete, niti porodica nebi se trebali suočavati sa rakom sami.
  •     Jedna smrt je i previše. Previše djece i adolescenata umire od raka širom svijeta. Na osnovu sadašnjih limitiranih statistika, jedno dijete umire od raka svake tri minute. Efektivni tretmani za određene tipove raka još uvijek ne postoje u mnogim niže i srednje razvijenim zemljama - pa čak i u nekim razvijenim.

 

ICCD

 

Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ ove godine obilježit će Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka - 15. februar pod sloganom „Rak kod djece je izliječiv“. Svrha obilježavanja ovog dana je informisanje javnosti o raku kod djece te upoznavanje sa ranim simptomima radi lakšeg prepoznavanja bolesti u djetinjstvu.

15. Februar

O njihovim mnogobrojnim aktivnostima možete se upoznati na njihovom sajtu, kao i o načinima podrške.