Mladi pisci Ze-do kantona, projekat od izuzetnog značaja za obrazovanje mladih, jezik i književnost, te razvijanje čitalačke svijesti kod osnovaca

Predstavnici Udruženja za kulturu Kontrast i nagrađeni učenici čiji su radovi uvršteni u prvu zbirku literarnih radova Mladi pisci Ze-do kantona jučer su bili na prijemu kod ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahije Kozlića

Ovom prilikom predstavaljen je projekat Mladi pisci Ze-do kantona, te njegov budući razvoj.

 

Ministar Kozlić je ovom prilikom čestitao učenicima Almedini Čelenki, Harisu Telaloviću i Zejni Bakunić čiji su pisani radovi uvršteni u prvu zbirku Mladi pisci Ze-do kantona i ocijenjeni najboljima, a Udruženju za kulturu Kontrast je zahvalio na provođenju ovog projekta naglasivši da je projekat od izuzetnog značaja za obrazovanje mladih, jezik i književnost, te razvijanje čitalačke svijesti kod osnovaca.

 

Predsjednica Udruženje za kulturu Kontrast Umihana Krličević Omerović kazala je da je cilj Udruženja da ovaj projekat ne završi sa prvom zbirkom koja je nedavno izdata, već da će Udruženje raditi na tome da svake godine novim generacijama pruži priliku da njihovi radovi budu objavljeni u jednoj ovakvoj zbirci. Trenutno nam je cilj da ova zbirka dođe do školskih biblioteka i na taj način do što većeg broja učenika, kazala je Krličević Omerović.

 

 

Projekat Mladi pisci Ze-do kantona finansira Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, Grad Visoko, Skula programs d.o.o. i mnogobrojna fizička lica koja su podržala projekat putem kampanje Mladi pisci Ze-do kantona.

 

 

 

                                                                                 Umihana Krličević Omerović

                                                                                Predsjednica Udruženja za kutluru Kontrast