KNJIGA „INICIJALI“ PROMOVISANA U ZENICI

O knjizi je govorila dr Melida Travančić, koja je istakla da u samoj svojoj suštini „Inicijali“ su knjiga o životu, knjiga koja donosi zbir onoga što pisac vidi oko sebe, što osjeća, doživljava ili preživljava posmatrajući ljude u okruženju.

Knjiga proze „Inicijali“ Kemala Musića, u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica, promovisana je u Zenici, na srednjevjekovnoj tvrđavi Vranduk.
O knjizi je govorila dr Melida Travančić, koja je istakla da u samoj svojoj suštini „Inicijali“ su knjiga o životu, knjiga koja donosi zbir onoga što pisac vidi oko sebe, što osjeća, doživljava ili preživljava posmatrajući ljude u okruženju.
- Priče su realistične sadržine, događaji su zasnovani na sadašnjosti (trenutak u kojem se piše), ali neke se i kroz aluzije prisjećaju (i prizivaju) prošlost. Sve su ovo priče kratke forme, koje obiluju detaljima, one ocrtavaju duh podneblja u kojem pisac živi, ali su obogaćene i intimnim, antropološkim i kosmičkim doživljajem svijeta. Ovdje se radi o kratkim pričama sa uplivom humora, a sa osvrtom na našu često mučnu i tešku svakodnevicu. Pisac je na vispren način progovorio i o onome što muči čovječanstvo - korona virusu, korona-virusu, ili koronavirusu kako se prepiru likovi u knjizi. U krajnjem, svi mi možemo biti likovi ovih priča, oni koji prave korak iz života u priču o životu, kazala je dr Travančić.
Knjigu „Inicijali“ sačinjava šest poglavlja i 28 fragmenata. Autor Kemal Musić kaže da se ti fragmenti i poglavlja mogu čitati pojedinačno ili kao cjelina.
- Knjiga je, zahvaljujući urednici Nađi Durković, koncipirana tako da je možemo čitati i kao roman i kao knjigu priča. Ona ima prolog i epilog. Ima nit koja povezuje sadržinu, a opet, svaki fragment funkcioniše sam za sebe. „Inicijali“ su potraga za čovjekom u jednom beskrupuloznom svijetu u kojem ne priznajemo nikog osim sebe. To je potraga za suštinom. Za živorom. Bijeg od ludila svakdnevice, bijeg od karnevalizacije života. „Inicijali“ su nastali onako kako nastaju živa bića: začeli se, rasli i – porasli. Sada su, prepušteni sami sebi. Pa neka se bore za svoje mjesto među knjigama, kazao je Musić.
Knjiga je promovisana u okviru regionalne manifestacije „Drevni Iliri – zajednička baština“

radiotesanj.ba