Tešanj i džemat Medakovo dobili novog najmlađeg hafiza Naila Salkanovića

Hafiz Nail Salkanović je sin Suadov i Esmirin iz Medakova, rođen 14.01.2007.godine u Tešnju. Odličan je učenik 8. razreda OŠ u Medakovu.

Hifz je proučio pred muhafizom hafizom Almir ef. Salkanovićem prof., imamom džemata Ljetinić, u periodu od 01.09.2017.godine,  kao prvi kandidat koji je pred njim proučio hifz.  

Hafiz Nail je polagao hifz pred komisijom Rijaseta IZ-e u BiH u sastavu: Kurra hafiz dr. Dževad-ef. Šošić, hafiz dr. Dževad-ef. Hrvačić, hafiz dr. Muhamed-ef. Čajlaković i hafiz mr. Abdulah-Aziz-ef. Drkić na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu učeći po dva džuza dnevno u periodu od 21. juna 2021. zaključno sa današnjim danom kada je javno proučio završne sure.

radiotesanj.ba/miztesanj