Javni konkurs – Start up ideje mladih 2021

Općina Tešanj objavljuje Javni konkurs za odabir korisnika u projektu Podrška razvoju start up ideje mladih 2021.

Sredstva grant sheme usmjerena su na poticaj i promociju poduzetništva i samozapošljavanja na području općine Tešanj.

Na javni poziv, prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti sa prebivalištem na području općine Tešanj, koji žele kroz početak vlastitog biznisa realizirati svoju poslovnu ideju na području općine Tešanj i koji do sada nisu bili korisnici sredstava poticaja za samozapošljavanje od strane Općine Tešanj.

Rok za dostavljanje projekata 19.10.2021. godina.

Obuka za sve zainteresovane kandidate je 23.9.2021. godine.

Detaljnije uslove za prijavu mladih nalaze u smjernicama i drugim dokumentima koji su sadržani u ovoj objavi.

Dokumenti:

1.1. Javni poziv

1.2. Smjernice za podnosioce prijava – Novi start up

1.3. Prijavni obrazac

1.3.1. Budžet

1.4. Nacrt ugovora

1.5. Obrazac izvještaja (koristit će korisnici poslije zaključenja ugovora)

1.6 Izjava da osoba nije koristila sredstva podrške Općine Tešanj; izjava za članove uže porodice da nisu imali registrovanu djelatnost i izjava o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama.