Penzioneri u FBiH će u decembru dobiti 50 KM novčane podrške

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru donijela Uredbu o novčanom iznosu penzije kao podršku penzionerima u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru donijela Uredbu o novčanom iznosu penzije kao podršku penzionerima u Federaciji BiH.

Ovom uredbom, koju je predložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uređuje se isplata novčanog iznosa penzije za decembar 2021. godine korisnicima penzija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Iznos na penziju se isplaćuje u svrhu poboljšanja materijalnog položaja korisnika penzije, a radi dodatnih troškova zdravstvene zaštite, koji su nastali kao posljedica pandemije koronavirusa. Ukupna sredstva za provođenje ove uredbe osigurana su u nudžetu FBiH za 2021. godinu.

Novčani iznos od 50 KM isplaćuje se korisnicima penzija koji su zatečeni u isplati na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Korisnicima prava na djeljivu porodičnu penziju pripada isplata djeljivog novčanog iznosa.

Novčani iznos isplatit će se petog januara 2022. godine, a u skladu s odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sastavni je dio penzije za mjesec decembar 2021. godine.

Za provedbu ove uredbe zadužen je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

U obrazloženju je ministarstvo navelo, uz ostalo, da je imajući u vidu otežan materijalni položaj penzionera u Federaciji BiH održano više sastanaka predstavnika Saveza udruženja penzionera u FBiH, Vlade FBiH i Federalnog zavoda PIO te je dogovoreno donošenje uredbe na istim pravnim osnovama kao i u julu 2021. godine.

Tokom današnje sjednice Vlada FBiH utvrdila je amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se riječi "realnog bruto društvenog proizvoda" zamjenjuju riječima "bruto domaćeg proizvoda", a koji je, obrazložilo je ministarstvo, dogovoren na zajedničkom sastanku predstavnika Udruženja penzionera FBiH, Vlade FBiH i Federalnog zavoda PIO.

klix.ba