NOVE AKVIZICIJE IZ MESNE INDUSTRIJE MADI

Akvizicijom proizvodnog kompleksa UNIS KOMERC dd Sarajevo, kompanija MADI napravila je novi iskorak u svojim planovima za budućnost i vrijeme potvrdila svoje namjere da ostane vodeća mesna industrija u Bosni i Hercegovini.

Akvizicijom proizvodnog kompleksa UNIS KOMERC dd Sarajevo, kompanija MADI napravila je novi iskorak u svojim planovima za budućnost i vrijeme potvrdila svoje namjere da ostane vodeća mesna industrija u Bosni i Hercegovini.

Akvizicijom proizvodnog dijela UNIS KOMERC dd Sarajevo, kompanija MADI ali i sestrinskim kompanijama AGROMIX doo i EURO MEAT doo , otvaraju brojne mogućnosti a sve sa jednim ciljem – približiti se našim kupcima te tako unaprijediti komercijalno poslovanje i našu ponudu.

Nova akvizicija smještena je u Industrijskoj zoni na Stupu, Sarajevo, na površini nešto većoj od 18 000 m2 i sa 5 500 m2 skladišnog i kancelarijskog prostora i kao takva nudi sjajne mogućnosti za dalji rast i razvoj u budućnosti.