Dvanaestogodišnjica PET projekta /PETogodisnjica EE projekta

Danas, 28.12.2021 godine, u skladu sa aktuelnom situaciom i mogućnostima, obilježeno je punih dvanaest godina bezprekidne implementacije PET projekta (organizovano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje PET ambalaže sa područja općine Tešanj), i pet godina bezprekidne implementacije EE projekta (organizovano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje sitnog elektroničnog i elektronskog otpada).

Nosioc projekata je UG EKO-MLADI.
Glavni finansijer projekta je općina Tešanj.
Implementatori: osnovne i srednje škole sa područja općine Tešanj.
Partneri: JP RAD d.d. Tešanj i OMORIKA reciklaža doo Doboj.
Prisutni su u ime glavnog finansijera bili: Načelnik općine Tešanj (Suad Huskić) sa saradnicom (Azra Muslija) i Predsjedavajući OV Tešanj (Amir Kurtić).
U ime osnovnih škol su bili Direktorica (Fahra Crnkić) i Direktori (Edin Alić, Almir Ljevaković, Edin Halilović, Jasmin Kurdić, Bećir Hodžić, Adil Bešlagić i Osmo Hurić).
U ime JP RAD d.d. Tešanj su prisustvovali: Izvršna direktorica za EPIOP (Ermelina Hatičić) i Izvršni direktor za TS (Himzo Bošnjak)
U ime koordinatora UG EM su bili: Predsjednik UO (Mersed Spahić), Potpredsjednik UO UG EM (Almir Lihić), Sekretar UG EM (Admir Plančić) i Koordinator projekata PET i EE (Adnan Lihić).
U sali OV Tešanj realizovan je radni dio, moderator sastanka je bio Koordinator projekata koji je realizovao i prezentaciju do sada postignutih rezultata na projektima PET i EE, kao i plan za narednu godinu za ove projekte. Prisutnima cu se obratili Načelnik i Predsjedavajući, a u diskusiji su učestvovali svi prisutni.
A rezultati su sljedeći:
- u 2021 godini, iako godini pandemije corona virusa, sakupljeno je cca 4.500 kg PET ambalaže, uredno odveženo i propisno zbrinuto.
- ukupno u prethodnih dvanaest godina sakupljeno je cca 187,5 tona PET ambalaže, a to je cca 3.750.000 PET boca, odveženo i propisno zbrinuto.
- u 2021 godini sakupljeno je cca 2.000 kg EE otpada, odvezeno i propisno zbrinuto.
- u prethodnih pet godin sakupljeno je cca 10.000 kg EE otpada i propisno zbrinuto.
Svi prisutni su iskazali čestitke i zahvalu učenicima, roditeljima, uposlenicima škola, sugrađanima, partnerima, implementatorima, finansijeru, nosiocu na veoma uspješnih 12 godina implementacije projekta, i izuzetno velikom doprinosu svih skupa u očuvanju okoliša i zaštiti i očuvanju uže i šire društvene zajednice.
Jednoglasno je zauzet stav da se nastavlja implementacija projekata, i postavljaju ciljevi za decembar 2022 a to su:
- sakupljenih 4 miliona PET boca
- sakupljenih 13 tona EE otpada
Čestitke svima koji su davali i daju doprinos u implementaciji ova dva projekta, da smo živi i zdravi, pa da u decembru 2022 godine, ako Bog da, obilježimo trinaestogodišnjicu i sakupljenih četiri miliona PET boca, a finansijer će planirati poseban nagradni fond kada se ciljevi dostignu.