VLADA ZDK ODOBRILA SREDSTVA ZA POVEĆANJE PLAĆE ZAPOSLENIMA U 16 INSTITUCIJA KULTURE

Ovo je drugo povećanje plaće zaposlenima u institucijama kulture u 2022. godini, jer smo Transfer za institucije kulture povećali za 400.000 KM - rekao je resorni ministar Spahija Kozlić


 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, utvrdila je odluku o raspodjeli sredstava za 16 institucija kulture u ovom kantonu, kojima je na ovaj način, zahvaljujući ranije usvojenom rebalansu budžeta, povećana plaća za 10 do 14 posto.

 

-

 

Press služba ZDK

Citat sedmice

"San je ono što se želi, a život je buđenje."

Meša Selimović

IZDVAJAMO