U ANUBIH ODRŽAN SASTANAK S ČLANOVIMA VIJEĆA ZA NAUKU ZDK

Članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademik Miloš Trifković i generalni sekretar akademik Asif Šabanović razgovarali su u Sarajevu s delegacijom Vijeća za nauku Zeničko-dobojskog kantona na čelu s predsjednikom prof.dr. Dževadom Drinom.U delegaciji Vijeća su bili i prof. dr. Belma Pojskić, van. prof. dr. Almir

Huskanović, van. prof. dr. Bernard Harbaš, van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović,

van. prof. dr. Edin Berberović, mr. Arnel Kalušić te Alma Suljičić, kao državni

službenik Ministarstva za obrazovanje nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog

kantona.

Tema sastanka je bila predstavljanje djelovanja i aktualnih projekata, odnosno

mišljenja i iskustava Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u izradi

Strategije nauke, a što će Vijeću za nauku Zeničko-dobojskog kantona biti

značajan putokaz u budućem radu, odnosno izradi Strategije razvoja

naučnoistraživačke djelatnosti.

Press služba ZDK