Da li biste željeli ličnu kartu i druge dokumente imati u mobitelu? Sve je spremno, ali fali politička volja

Evropska komisija je još u junu 2021. godine predložila uvođenje digitalnog identiteta koji će građanima omogućiti pristup javnim i privatnim uslugama putem mobilnog telefona.

Evropska komisija je još u junu 2021. godine predložila uvođenje digitalnog identiteta koji će građanima omogućiti pristup javnim i privatnim uslugama putem mobilnog telefona.

Tako države članice Evropske unije, prema prijedlogu uredbe, građanima i poduzećima mogu ponuditi digitalne novčanike (digital wallet), kojima će se moći povezati njihovi nacionalni digitalni identiteti i dokazi o drugim ličnim dokumentima, poput vozačke dozvole, diplome, bankovnog računa...

Prije uvođenja u državama članicama EU, "novčanik digitalnog identiteta" pilotiran je u četiri velika projekta koji su pokrenuti 1. aprila 2023. godine. Cilj ovih projekata jeste testirati novčanike digitalnog identiteta u scenarijima stvarnog života koji obuhvaćaju različite sektore. U pilot projektu učestvuje više od 250 privatnih kompanija i javnih institucija u 25 država članica te Norveškoj, Islandu i Ukrajini.

Digitalni novčanik nudi pristup državnim službama, otvaranje računa u banci, registraciju SIM kartice, pristup vozačkoj dozvoli, potpisivanje dokumenata, pohranjivanje recepata, pristup dokumentima za putovanja, plaćanje, pohranjivanje diploma i certifikata, pristup naknadama socijalnog osiguranja itd.

Ako pogledamo situaciju kod naših zapadnih susjeda, više od 90.000 građana u Hrvatskoj lične karte ima u mobitelu. To znači da mobitelom mogu ući u sistem e-Građani (digitalni državni šalter) i preko mobitela kod kuće ili na ulici potpisivati dokumente.

S tim u vezi provjerili smo dokle je Bosna i Hercegovina na putu digitalizacije i olakšavanja građanima brojnih procesa koji često znače mukotrpno čekanje u redovima i čuvenu "fali ti jedan papir".

Na pitanje kada građani BiH mogu očekivati da će imati mogućnost korištenja sistema kao što je e-Građani, kakav je u Republici Hrvatskoj, iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) za Klix.ba su rekli:

"Agencija je u okviru svojih ovlaštenja ispunila tehničke preduslove s ciljem omogućavanja korištenja elektronskog potpisa i elektronske autentifikacije putem lične karte. Uz finansijsku i tehničku pomoć Evropske unije, prošle godine je završen proces akreditacije od strane ovlaštenog Ureda pri Ministarstvu prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Osim toga, Agencija će, u okviru svojih nadležnosti, raditi na implementaciji 'mobilnog' identiteta, što će omogućiti građanima upotrebu elektronskog potpisa putem mobilnog telefona nakon što se stvore i ostali pravni i administrativni preduslovi za izdavanje elektronskih certifikata za elektronsko potpisivanje i autentifikaciju."

Dakle, sve koči nedonošenje Zakona o elektronskom potpisu, a kako saznajemo sve je do političke volje vladajućih struktura na državnom nivou s obzirom da je više od 90 posto zakona već usaglašeno i ostali su tehnički detalji koje treba posložiti.

"Nadležno Ministarstvo komunikacija i transporta BiH aktivno radi na donošenju novog Zakona o elektronskom potpisu u BiH. U ovom procesu, Ministarstvo usaglašava tekst zakona s drugim relevantnim organima u zemlji, uzimajući u obzir pravnu stečevinu Evropske unije i preporuke koje su stigle od strane Evropske komisije u ovoj oblasti."

Ističu da je cilj uspostaviti zakonodavni okvir koji će omogućiti sigurno korištenje elektronskih potpisa i elektronske autentifikacije u skladu s najnovijim standardima i regulativama.

"Nadamo se da ćemo uskoro imati zakonsko rješenje koje će omogućiti građanima upotrebu elektonskog potpisa", dodali su iz IDDEEA-e.

Uvođenje Zakona o elektronskom potpisu omogućit će građanima Bosne i Hercegovine korištenje elektronskog potpisa i pojednostaviti proces podnošenja određenih zahtjeva elektronskim putem.

Međutim, važno je napomenuti da će efikasna primjena ovih mogućnosti u potpunosti zavisiti od organa uprave na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Ti organi će morati prilagoditi svoje sisteme kako bi omogućili elektronsko podnošenje zahtjeva i olakšali administrativne procedure u svojoj nadležnosti.

To će rezultirati bržim, praktičnijim i modernijim načinima interakcije građana s državnim institucijama i poslovnim subjektima. Primjerice, banke i druge institucije će moći pružiti usluge koje zahtijevaju elektronski potpis, što će pojednostaviti postupke kao što su potpisivanje dokumenata i podnošenje zahtjeva.

Kako u Hrvatskoj funkcioniše i kako aktivirati e-ličnu

Preduslov za ličnu kartu u mobitelu je aktivirana "e-osobna". Radi se o novoj ličnoj karti s beskontaktnim čipom koja sadržava biometrijske podatke slike lica i otiske dva prsta, značajna unapređenja protiv krivotvorenja te je prilagođena slijepim osobama. Nova lična se aktivira na dva načina (na e-kioscima u policijskim upravama ili kući ukoliko imate čitač kartica).

klix.ba