NOVO:POSLOVNE VIJESTI RADIO TEŠNJA SRIJEDOM U 11:00 h

Poslovne vijesti Radio Tešnja je nova vrsta vijesti na našim područijima.

 Radio Tešanj u sklopu novog programa i nove programske šeme, emitovat će POSLOVNE VIJESTI jednom sedmično i to srijedom u 11:00 h. Poslovne vijesti predstavljat će uspjehe preduzeća prvenstveno sa općine Tešanj, a pored naše općine i sa područja ZE-DO kantona kao i cijele Bosne i Hercegovine. Radio Tešanj će kroz novi projekat POSLOVNE VIJESTI javnosti približiti velika  i mala preduzeća, kao i velike i male poduzetnike, te svima dati mogućnost da svoje preduzeće približe javnosti.


Radio Tešanj