"Savladavanje Usore"

Trenutno je u toku prekopavanje Usore za gradnju kanalizacionog kolektora, koji se gradi u ovom trenutku od Miljanovaca.

Narednih nekoliko dana predstoji postavljanje cijevi.
Kasnije ce se graditi jos jedan vod od Piljuzica i koristit ce ovaj prelaz. Na Rastokama ce u okviru vec ugovorenih radova biti izgradjena i pumpna stanica koja ce vodu podici do vec izgradjenog sistema primarne mreze od Jelaha do Tesanjke i dalje do buduce fabrike za preradu  otpadnih voda.
Decembar je, a kao da nije. 

Načelnik Općine Tešanj
Suad Huskić