PROBLEM U DRUŠTVU

U Republici Srpskoj čak i osmogodišnjaci puše cigarete

U Republici Srpskoj svake godine sve više djece konzumira alkohol i duhan, i to u sve mlađem uzrastu, pa su evidentirani i slučajevi da i osmogodišnjaci puše cigarete, rekla je danas ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović.
Radović je rekla da su u praksi cigarete i alkoholna pića dostupni maloljetnicima uprkos zabrani koju propisuju zakoni u BiH i ratifikovane međunarodne konvencije i sporazumi.

Prema njenim riječima, zakonska je obaveza trgovina i ugostiteljskih objekata, kao i vaspitno-obrazovnih ustanova da na vidnom mjestu postave znakove upozorenja o zabrani prodaje duhana i alkohola maloljetnicima, i onih koji ukazuju na štetnosti njihove konzumacije.

"Primijetili smo da sve institucije i službe ne rade savjesno i odgovorno svoj posao, kao i nedostatak odgovarajućih sankcija", rekla je Radović novinarima u Doboju pred početak okruglog stola o prevenciji upotrebe duvana i alkohola među djecom i mladima.

Ona je napomenula da bi akcenat trebalo da bude na prevenciji, u kojoj trebaju učestvovati svi, a najviše porodica.

Radović kaže da će na današnjem okruglom stolu biti prezentovan izvještaj o prevenciji upotrebe duhana i alkohola među djecom i mladima, sa rezultatima i preporukama, koje je sačinio Ombudsmana za djecu i omladinu tokom desetogodišljeg istraživanja.

Ona je izrazila žaljenje što se pojedini predstavnici republičkih i lokalnih inistitucija nisu odazvali današnjem skupu.

Psiholog Mladenka Milanović upozorava da je zavisnost od alkohola i duvana hronična i da mladima treba razbiti pogrešna uvjerenja poput onog da svako pivo nije alkoholno piće, koja dolaze čak i od pojedinih roditelja.

Ona smatra je akcenat treba biti na prevenciju faktora rizika, u kojoj treba da učestvuju svi relevantni akteri.

"Mi smo u Doboju osmislili metod gdje smo pokušali da uvežemo sve aktere u prevenciji, s obzirom na to da se ovom problemu ne može pristupiti pojedinačno", rekal je Milanovićeva, koja je psiholog u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja pri dobojskom Domu zdravlja.

Prema njenim riječima, rezultati se ne mogu postići samo zabranama i na njih se treba čekati godinama.

Okrugli sto "Prevencija upotrebe duvana i alkohola među djecom i mladima" organizuje dobojska kancelarija Ombudsaman za djecu Republike Srpske u okviru obilježavanja 10. decembra - Međunarodnog dana ljudskih prava.


SRNA