Lokalne novosti

Dvanaestogodišnjica PET projekta /PETogodisnjica EE projekta

29.12.2021 | 256 Danas, 28.12.2021 godine, u skladu sa aktuelnom situaciom i mogućnostima, obilježeno je punih dvanaest godina bezprekidne implementacije PET projekta (organizovano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje PET ambalaže sa područja općine Tešanj), i pet godina bezprekidne implementacije EE projekta (organizovano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje sitnog elektroničnog i elektronskog otpada).

VLADA ZDK SA 200.000 KM FINANSIRA REKONSTRUKCIJU TRI ŠKOLE U OPĆINI KAKANJ

27.12.2021 | 208 Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić i načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević potpisali su danas, u prisustvu premijera Mirnesa Bašića, ugovor o sufinansiranju rekonstrukcije OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" PŠ "Tršće", OŠ "15. april" PŠ "Slapna Gora" i Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj. Ugovor je vrijedan 200.000,00 KM, a sredstva je osigurala Vlada ZDK-a kroz rebalans budžeta za 2021. godinu

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE NAJAVILA POJAČAN NADZOR POŠTIVANJA NAREDBI KRIZNIH ŠTABOVA FBIH I ZDK

24.12.2021 | 214 Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obavještava javnost i sva pravna i fizička lica na području Zeničko-dobojskog kantona koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost, kao i pravna i fizička lica gdje se okuplja veći broj ljudi (shoping centri, supermarket i veletrgovine) da će u narednom periodu, s ciljem sprječavanja širenja zaraznog oboljenja COVID-19, provoditi pojačan inspekcijski nadzor poštivanja naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.