Lokalne novosti

Dvanaestogodišnjica PET projekta /PETogodisnjica EE projekta

29.12.2021 | 212 Danas, 28.12.2021 godine, u skladu sa aktuelnom situaciom i mogućnostima, obilježeno je punih dvanaest godina bezprekidne implementacije PET projekta (organizovano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje PET ambalaže sa područja općine Tešanj), i pet godina bezprekidne implementacije EE projekta (organizovano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje sitnog elektroničnog i elektronskog otpada).