Lokalne novosti

Otvorena obnovljena Kahva u Tešnju

06.04.2021 | 418 Nakon obavljene rekonstrukcije prostora Kahve koju je finansirao turska Direkcija Vakufa i svečanog otvorenja pojavio se zakupac i počeo je rad kafane koju je još zabilježio i Evans u svom pohođenju Bosne.

Pojačane inspekcijske kontrole

24.03.2021 | 203 Sanitarni inspektori Općine Tešanj u skladu sa Naredbama kriznih štabova Kantona i Federacije virše pojačane kontrole ugostiteljskih objekata i tržnih centara, uz potporu službenika Policijske stanice Tešanj.

KBZ KORAK BLIŽE STICANJU STATUSA UNIVERZITETSKE BOLNICE

22.03.2021 | 125 Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik o radu JU Kantonalna bolnica Zenica u dijelu kojim je utvrđena unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, čime je ova zdravstvena ustanova napravila još jedan korak ka sticanju statusa univerzitetske bolnice.