Lokalne novosti

Tešanj:Potpuna zabrana saobraćaja Tešanj-Medakovo-Tešanjka

18.06.2019 | 943 Općina Tešanj obavještava sve građane da će od 18. do 20. 06.2019. godine biti na snazi privremena zabrana saobraćaja dijela Lokalne ceste LC-17-Tešanj-Medakovo-Tešanjka na potezu od BP Kosovčić do raskrsnice na Tešanjci, a radi izvođenja radova na Izgradnji sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj - spajanje kanalizacionog kolektora B -V u B-I .